IGEko BATZORDEKO OTSAILAKO BILERA

 

2021-22 IKASTURTEA – CURSO ESCOLAR 2021-22

GURASO ELKARTEKO BATZORDEKO HILEROKO BILERA

 

REUNIÓN MENSUAL DE LA JUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES.

2022ko urtarrila

Enero 2022

EGUNA: Asteartea, 2022ko otsailaren 22a

ORDUA: 17:00etan. (ordu eta erdiko iraupena, gutxi gora behera)

LEKUA: Maribi aretoa

GAI-ZERRENDA

 • Olentzero jaiaren kudeaketaren balorazioa
 • Maite kirol-koordinatzailearen ordezkapena.
 • IGEaren kuota 2022-2023 ikasturterako
 • Korrika.
 • Jolastokia: esku-hartze plana ikasleen proposamenetatik eta
  finantzaketa-kanpaina.
 • Patio eta Eskola-bide seguruen erakunde arteko mahaia
 • Patioa irteeren ondoren erabiltzea
 • Etorkizuneko Hezkuntza Legeari GE-ek egindako alegazioak.
 • Galderak eta eskaerak

DÍA: Martes 22 de febrero de 2022

HORA: 17:05. (duración aprox. hora y media)

DÓNDE: Maribi aretoa

ORDEN DEL DÍA

 • Valoración gestión fiesta Olentzero
 • Sustitución de Maite como coordinadora deportiva.
 • Cuota del AMPA para el curso 2022-2023
 • Korrika
 • Patio: plan de intervención desde las propuestas del
  alumnado y campaña de financiación.
 • Mesa interinstitucional patios y caminos Escolares seguros
 • Uso del patio después de las salidas
 • Alegaciones desde las Ampas a la futura Ley de Educación.
 • Ruegos y preguntas.

 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 18a

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2022