Harpidetu jakinarazpenak jasotzeko

 Harpidetu IGEaren abisuak eta argitaratutako berrien jakinarazpenak jasotzeko.

Mezu bat bidaliko dizugu ohar edo albiste garrantzitsu bat argitaratzen dugunean.

Harpidetza edozein unetan ezeztatu ahal izango duzu, posta bakoitzaren amaieran aurkituko duzun esteka bat jarraituz.